zondag 17 januari 2016

begrotingsnormering

begrotingsnormeringOnder begrotingsnormering verstaan we het stellen van normen voor verschillende kengetallen in de begroting, bijvoorbeeld bij de overheid.

Afwijkingen van de begroting kunnen dan gemakkelijker worden vastgesteld.

Denk bij kengetallen van de overheid in deze aan bijvoorbeeld de collectieve lastendruk en het begrotingstekort.

Of de overheid zich hier strikt aan gaat houden hangt vooral af van de bij de regering aanwezige begrotingsdiscipline die vaak weer afhankelijk is van de politieke kleur van de regering.

Gebruikte begrippen in begrotingsnormering


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


begroting
  ... Onder een begroting verstaan we een overzicht van de verwachte ontvangsten en voorziene uitgaven voor een bepaalde meestal...Lees meer
begrotingsdiscipline
  ... Met de term begrotingsdiscipline bedoelen we het feit of beleidsmakers er in slagen om zich aan de afspraken te...Lees meer
begrotingstekort
  ... Als de overheid meer uitgaven dan inkomsten heeft dan krijgt zij een begrotingstekort het begrotingstekort wordt in het algemeen weergegeven...Lees meer
collectieve lastendruk
  ... onder de collectieve lastendruk verstaan we het totaal van de collectieve lasten belastingen en premies voor de sociale verzekeringen...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen – een biedprijs en een laatprijs – waartegen de afgever...Lees meer