zondag 24 januari 2016

analytische inkomstenbelasting

analytische inkomstenbelastingOnder analytische inkomstenbelasting verstaan we een manier om inkomstenbelasting te berekenen waarbij elke bron van inkomsten (arbeid,rente, ontvangen huur etc) apart wordt belast.

Het tarief kan daarbij per bron verschillen.

Gebruikte begrippen in analytische inkomstenbelasting


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
tarief
  ... het tarief is de prijs die een cliënt dient te betalen voor diensten die hem door een bank worden...Lees meer