maandag 18 januari 2016

Aflossingsschema

AflossingsschemaHet aflossingsschema is de omschrijving van het aantal termijnen waarin aflossing van een lening of een obligatie plaats zal vinden en in welk jaar en op welke datum de eerste aflossing plaats zal vinden.

Ook informatie over vervroegde aflossing en dergelijke zijn in het plan met het aflossingsschema opgenomen.

Vertalingen aflossingsschema

Engels: Redemption scheme

Gebruikte begrippen in aflossingsschema


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
vervroegde aflossing
  ... onder een vervroegde aflossing verstaan we het aflossen van een lening vã³ã³r het verstrijken van de looptijd van de...Lees meer

Begrippen waar aflossingsschema in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


ballonconstructie
  ... We spreken van een zogenaamde ballonconstructie of ballonlening als er bij een lening sprake is van 1 een aflossingsschema van...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
aflossingsperiode
  ... De aflossingsperiode of ook wel uitlotingsperiode genoemd is de periode waarin een obligatie wordt uitgelootals elk jaar 25% wordt uitgeloot...Lees meer
annuiteit
  ... Aflossen op basis van een annuïteit is een manier van het berekenen van een aflossingsschema voor een lening en of...Lees meer
oversluiten lening
  ... we spreken van oversluiten bij het omzetten van de hypotheekvorm rente of rentevaste periode bij dezelfde of naar een andere...Lees meer
aflossing van een obligatie
  ... Onder "aflossing van een obligatie" verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom volgens...Lees meer
leningsvoorwaarden
  ... de leningsvoorwaarden zijn de voorwaarden waaronder een onderhandse lening resp een obligatielening op de openbare kapitaalmarkt tot stand komt...Lees meer
vervroegde aflossing
  ... onder een vervroegde aflossing verstaan we het aflossen van een lening vã³ã³r het verstrijken van de looptijd van de...Lees meer