maandag 18 januari 2016

Aflossing op basis van annuïteiten

Aflossing op basis van annuïteitenBij een aflossing op basis van annuïteiten wordt de contante waarde van de totaal te betalen rente berekend en opgeteld bij de hoofdsom.

Het geheel wordt daarna gedeeld door het aantal perioden waarin de lening moet worden terugbetaald. Dit levert een bedrag op dat de annuïteit wordt genoemd.

Het effect komt neer op het feit dat bij de aflossing in het begin vooral rente wordt betaald en nauwelijks wordt afgelost , terwijl aan het einde van de looptijd vooral afgelost wordt en nauwelijks meer rente wordt betaald.

Vertalingen aflossing op basis van annuïteiten

 
Engels: redemption on annuity basis

Gebruikte begrippen in aflossing op basis van annuiteiten


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
contante waarde
  ... bij veel berekeningen op het gebied van beleggingen leningenen en hypotheken stuiten we op het begrip contante waarde...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer