maandag 18 januari 2016

Doelstellingen economische politiek

Doelstellingen economische politiek


Hoewel de economie een speelbal is van de politieke partijen, zoals uiteengezet bij economische politiek, zijn er enkele doelstellingen waar wel consensus over te vinden is. Deze doelstellingen economische politiek zijn:


  1. Evenwicht op de arbeidsmarkt
  2. Stabiliteit van het prijsniveau
  3. Een evenwichtige betalingsbalans
  4. Een evenwichtige economische groei
  5. Een redelijke inkomensverdeling


Het mag duidelijk zijn dat bijvoorbeeld een punt als het laatste al weer de basis zal vormen voor vele langdurige debatten en discussies. Zaken als nivellering en de-nivellering spelen hier uiteraard een voorname rol. Ook kunnen er doelstellingen komen en gaan, afhankelijk van de regering die op dat moment de dienst uit maakt.
Gebruikte begrippen in doelstellingen economische politiek


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
consensus
  ... onder de consensus over de effectenmarkt verstaan we de gemiddelde verwachting van een groep analisten gezien de enorme spreiding in de...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
economische politiek
  ... onder economische politiek verstaan we de manier waarop de rijksoverheid de doelstellingen van de economie vorm poogt te geven de...Lees meer
nivellering
  ... onder nivelleren verstaan we het verminderen van de kloof tussen hoge en lage inkomens in een land...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer