zondag 24 januari 2016

wash trade

wash tradeEen wash trade is een zinloze transactie tussen twee samenspannende partijen op de effectenbeurs, bijvoorbeeld om aan te tonen dat een bepaalde activiteit in een beursfonds is. Er is geen enkele vorm van marktrisico en er vindt meestal zelfs geen eigendomsoverdracht plaats.

Een voorbeeld is als Piet 100000 XYZ aan Klaas verkoopt en Klaas tegelijkertijd 100000 aan Piet. Er lijkt drukke handel te zijn die er niet daadwerkelijk is.

 In plaats van de term wash trade wordt ook wel "'painting the tape" gebruikt. De wash trade valt onder de zogenaamde manipulatieve handelspatronen waarop door de toezichthouders wordt gelet.
Gebruikte begrippen in washtrade


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beursfonds
  ... beursfonds is een aanduiding voor de aandelen obligaties etc van een vennootschap instelling etc die op de effectenbeurs worden verhandeld...Lees meer
effectenbeurs
  ... de effectenbeurs is de beurs waar op beursdagen effecten worden verhandeld gedurende de daarvoor vastgestelde uren...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
manipulatieve handelspatronen
  ... onder manipulatieve handelspatronen worden manieren van handelen verstaan die zouden kunnen wijzen op fraude op de financiële markten en...Lees meer
marktrisico
  ... systematisch risico is een vorm van risico die een gehele beleggingsvorm aangaat bijv alle aandelen gaan door bijvoorbeeld economische...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
wash trade
  ... een wash trade is een zinloze transactie tussen twee samenspannende partijen op de effectenbeurs bijvoorbeeld om aan te tonen...Lees meer