zondag 10 januari 2016

Swing chart

Swing chart


Een swing chart is een grafiek waarbij de toppen en dalen verbonden worden zodat een nieuwe grafiek ontstaat.


Swing chart


Zie de rode lijn in het voorbeeld die de oorspronkelijke blauwe lijn vervangt.

Het grote voordeel van de swing chart ten opzichte van een normale grafiek is dat de ruis er uit wordt gefilterd waardoor de grote lijn beter zichtbaar wordt.

Het grote nadeel van de swingchart is dat het behoorlijk lastig is de laatste koersbeweging in te tekenen.

Deze laatste koersbeweging zal altijd achter lopen omdat we pas achteraf kunnen constateren of een swing tot een einde is gekomen.


Gebruikte begrippen in swingchart


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
chart
  ... een koersgrafiek of kortweg grafiek is een grafische weergave van de koersontwikkeling van een effect of index in de loop...Lees meer
dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
koersbeweging
  ... onder koersfluctuaties of de koersbeweging verstaan we het op en neer gaan van de koersen...Lees meer

Begrippen waar swingchart in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


swingpoint
  ... een swingpoint is een duidelijk aanwijsbaar punt in een koersgrafiek waar de koersen duidelijk zichtbaar van richting veranderen we...Lees meer