dinsdag 5 januari 2016

ongerealiseerde winst

ongerealiseerde winst


De ongerealiseerde winst is hetzelde als de papieren winst. De ongerealiseerde winst is de winst op een belegging die men wel als zodanig beschouwd maar die pas tot een financiële winst gaat leiden als men de belegging daadwerkelijk te gelde maakt.

Bijvoorbeeld door het verkopen van (een belangrijk deel van) de sterk gestegen aandelen.

Veel beleggers hechten veel waarde aan de stijging van hun papieren winst maar bij verliezen wordt er plotseling op gewezen dat het allemaal maar papieren winst betrof.
Gebruikte begrippen in ongerealiseerde winst


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
papieren winst
  ... winst op een positie die wel ontstaan is maar omdat de positie nog niet gesloten is niet echt in...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer