donderdag 7 januari 2016

omwisseling

omwisseling


Onder omwisseling verstaan we het omzetten van een converteerbare obligatie of een stockdividend in aandelen. Één en ander gebeurt op de omwisselingsdatum.
Gebruikte begrippen in omwisseling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
converteerbare obligatie
  ... een converteerbare obligatie is een leningsvorm waarbij ofwel de hoofdsom contant wordt terugbetaald of in aandelen van een vooraf...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
stockdividend
  ... stockdividend is een vorm van dividend dat niet contant maar in de vorm van aandelen wordt uitbetaald in plaats...Lees meer

Begrippen waar omwisseling in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


conversieperiode
  ... periode waarin de omwisseling van de converteerbare obligaties ten laste van een onderneming in aandelen in die onderneming kan geschieden...Lees meer
conversieratio
  ... de conversieratio is het aantal aandelen per converteerbare obligatie dat een belegger zou ontvangen bij omwisseling conversie...Lees meer
gulden
  ... de gulden was tot 1 januari 2002 de officiële munteenheid van nederland op die datum werden de bankbiljetten en munten vervangen...Lees meer
koers verschil giraal chartaal geld
  ... het koersverschil giraal chartaal geld ontstaat door de kosten verbonden aan de omwisseling van chartaal geld in giraal...Lees meer
royementskosten
  ... royementskosten zijn volgens tarief vastgestelde kosten van omwisseling van certificaten in originele aandelen daarvan of van terugneming van aandelen of...Lees meer
automatische verwisseling
  ... Onder automatische verwisseling verstaan we de verwisseling van stockdividend en de bonussen van een bepaalde vennootschap die een depotcli ënt bezit...Lees meer