maandag 11 januari 2016

Niet uitgegeven stukken

Niet uitgegeven stukken


Onder Niet uitgegeven stukken verstaan we reservestukken die (nog) niet in omloop zijn gebracht en dus geen deel uitmaken van het uitstaande kapitaal.
Gebruikte begrippen in niet uitgegeven stukken


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


in omloop
  ... we zeggen van een munt dat deze in omloop komt wanneer hij gewoon dag en dagelijks met het gewone...Lees meer