maandag 11 januari 2016

Nederlandse Liquidatiekas

Nederlandse Liquidatiekas


Nederlandse Liquidatie Kas ofwel NLKKAS is een instelling die van oudsher de financiële garantie en registratie van de transacties op alle Nederlandse termijnmarkten verzorgt.

De Nederlandse Liquidatiekas draagt het risico dat een koper of verkoper niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.

Voor haar bemoeienissen brengt de NV Nederlandse Liquidatiekas een vergoeding in rekening.