dinsdag 12 januari 2016

Medezeggenschap aandeelhouder

Medezeggenschap aandeelhouder


Onder de medezeggenschap aandeelhouder verstaan we dat een aandeelhouder invloed kan uitoefenen op het tot stand komen van besluiten in de algemene vergadering van aandeelhouders door het uitbrengen van een stem.

Iedere aandeelhouder heeft ten minste één stem. Soms is het stemrecht gekoppeld  aan het bezit van een bepaald aantal aandelen. Ook kan het zijn dat het hierdoor begrensd wordt.
Gebruikte begrippen in medezeggenschap aandeelhouder


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
medezeggenschap
  ... onder de medezeggenschap aandeelhouder verstaan we dat een aandeelhouder invloed kan uitoefenen op het tot stand komen van besluiten...Lees meer
stemrecht
  ... een aandeelhouder heeft stemrecht bij de aandelen die hij heeft dit stemrecht kan op de algemene vergadering van aandeelhouders ava...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer