dinsdag 12 januari 2016

May Day

May Day


Op de beurzen in de USA verstaat men onder May Day de datum van 1 mei 1975.

Op deze datum werden de vaste provisies voor effectentransacties afgeschaft.

Dit heeft het mogelijk gemaakt dat provisies onderhandelbaar werden.