zondag 24 januari 2016

marketable orders

marketable ordersOnder marketable orders verstaan we aan- en verkooporders waarbij de transacties eenvoudig geautomatiseerd verwerkt kunnen worden.