zondag 17 januari 2016

Investing for growth

Investing for growth


De Investing for growth strategie van Merrill lynch komt erop neer dat fondsen worden gekocht als het management van een vennootschap twee keer de winstverwachting naar boven bijstelt.

Bij de eerste winstwaarschuwing wordt het fonds direct weer verkocht.

Je geeft je dus wel volledig over aan het management van de betreffende firma en aan het oordeel van de beleggingsadviseurs.

Daar hoeft op zich niet echt iets mis mee te zijn maar het moet wel je stijl van beleggen zijn.
Gebruikte begrippen in investing for growth


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
firma
  ... een firma is geen aparte bedrijfsvorm maar een éénmansbedrijf dat niet onder de naam van de eigenaar werkt of een...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
winstverwachting
  ... de winstverwachting is een door een onderneming gepubliceerde verwachting voor de gang van zaken en met name de verwachte winstcijfers...Lees meer
winstwaarschuwing
  ... een winstwaarschuwing is de mededeling van een onderneming dat de eerder uitgesproken winstverwachting naar beneden moet worden bijgesteld...Lees meer