zondag 17 januari 2016

Inschrijver

Inschrijver


Een inschrijver is een partij die inschrijft op een emissie, daarmee te kennen gevend om aandelen uit deze emissie te willen kopen.
Gebruikte begrippen in inschrijver


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer

Begrippen waar inschrijver in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


majoreren
  ... onder majoreren verstaan we het het voor meer aandelen inschrijven op een emissie dan de inschrijver feitelijk wenst te ontvangen...Lees meer
inschrijvingsgarantie
  ... de inschrijvingsgarantie is de garantie die wordt afgegeven wanneer een onderneming of een instantie aan bepaalde bedrijven de mogelijkheid biedt...Lees meer
inschrijvingsvoorwaarden bij een emissie
  ... de inschrijvingsvoorwaarden bij een emissie zijn een overzicht in een emissieprospectus wat de voorwaarden zijn waarmee de...Lees meer
sellinggroup
  ... een selling group wordt gevormd door alle bedrijfsleden van de vereniging voor de effectenhandel die als inschrijver bij de...Lees meer
tendersysteem
  ... het zogenaamde tendersysteem is een techniek van de emissie van obligaties waarbij de inschrijver opgeeft tegen welke koers hij wil...Lees meer
toewijzing
  ... onder de toewijzing verstaan we bij een emissie het aantal effecten dat de inschrijver tegen de emissiekoers moet kopen...Lees meer