dinsdag 19 januari 2016

Indexwarrant

Indexwarrant


Een Indexwarrant is een warrant die gebaseerd is op een aandelenindex met een van tevoren vastgestelde afloop- of expiratiedatum.

Geeft de houder het recht deze uit te oefenen tegen een eveneens van tevoren vastgestelde prijs.

Is te vergelijken met een indexoptie, maar de looptijd van een warrant is in het algemeen veel langer dan van een opties.

Daarnaast staat er geen schrijver tegenover zoals bij de optie, maar wordt de uitoefenprijs verrekend met de uitgever van de warrant.