dinsdag 19 januari 2016

Indexobligatie

Indexobligatie


Een indexobligatie is een obligatie, waarbij de rente op een bepaalde wijze wordt gekoppeld aan een prijsindex.
Gebruikte begrippen in indexobligatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer