woensdag 20 januari 2016

indexcijfer

indexcijfer


Een indexcijfer is in feite niet meer dan een verhoudingsgetal.

Het cijfer geeft de verhouding tussen een beginsituatie en een eindsituatie over een bepaalde periode.

In het algemeen wordt een indexcijfer dan naar een jaar omgerekend.

Meestal stelt men de beginwaarde ook op 100 zodat bijvoorbeeld een groei over de periode van 17% tot gevolg heeft dat de index op 117 komt te staan.

Ook zegt men in dat geval wel dat de groei een factor 1,17 is.
Gebruikte begrippen in indexcijfer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer

Begrippen waar indexcijfer in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


consumentenprijsindex
  ... de consumentenprijsindex is een door het cbs samengested indexcijfer dat de gemiddelde prijsverandering weergeeft van een pakket consumptiegoederen en diensten...Lees meer
devisor
  ... devisor is een ander woord voor deelgetal een devisor wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de berekening van een ongewogen koersindex voor...Lees meer
ruilvoetverandering
  ... de ruilvoetverandering is een indexcijfer dat de verhouding weergeeft tussen de gemiddelde ontwikkeling van de uitvoerprijzen en die van de...Lees meer
groepsindexcijfer
  ... een zogenaamd groepsindexcijfer is een indexcijfer van anp cbs voor aandelen van een bepaalde sector van het beursverkeer namelijk van...Lees meer