dinsdag 19 januari 2016

handel voor eigen rekening

handel voor eigen rekeningWe spreken van handel voor eigen rekening op de beurs als een bank of commissionair geen transacties uitvoert in opdracht van klanten maar op eigen initiatief.

Veel banken hebben speciale afdelingen die dit soort transacties uitvoeren op de financiële markten.

Omdat er hierdoor allerlei niet-gewenste belangenverstrengelingen kunnen ontstaan is een dergelijke afdeling volledig afgescheiden van de rest van de bank.

Ook is deze handel voor eigen rekening lang niet in alle landen toegestaan.
Gebruikte begrippen in handel voor eigen rekening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer