zondag 24 januari 2016

Geannualiseerd rendement

Geannualiseerd rendement


Onder een geannualiseerd rendement verstaan we een rendement dat over een bepaalde periode omgerekend wordt naar een periode van een jaar.

Als het beleggingsfonds AKRO bijvoorbeeld een rendement van 5% in zes maanden heeft, en fonds BKRO een rendement van 4% in vier maanden, dan is het geannualiseerde rendement van AKRO (12/6) x 5 = 10 en BKRO (12/4) x 4 = 12.

Door rente-effecten wordt dit dan iets meer dan 10% respectievelijk iets meer dan 12%.
Gebruikte begrippen in geannualiseerd rendement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer