zaterdag 30 januari 2016

Fondsfamilie

Fondsfamilie


Onder een fondsfamilie verstaan we een groep verschillende fondsen van één en dezelfde fondsaanbieder.

Soms bieden fondsfamilies de mogelijkheid om tegen geen of gereduceerde kosten te switchen tussen de verschillende "familieleden".

Goede voorbeelden hiervan vinden we ondermeer bij de Robecogroep en verschillende banken.
Gebruikte begrippen in fondsfamilie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer

Begrippen waar fondsfamilie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


switch fee
  ... onder een switch fee verstaan we de kosten die in rekening worden gebracht bij het overstappen van het ene...Lees meer