zaterdag 30 januari 2016

Fondsenreglement

Fondsenreglement


Het Fondsenreglement is het reglement van de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges waarin de rechten en plichten van een uitgevende instelling zijn vastgelegd.

Elk bedrijf of andere instelling die effecten uit wil geven dient aan de hierin geformuleerde eisen te voldoen.

Ook inmiddels aan de beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht om zich aan de bepalingen van het fondsenreglement te houden.
Gebruikte begrippen in fondsenreglement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


amsterdam exchanges
  ... Onder amsterdam exchanges verstaan we de in amsterdam gevestigde tak van euronext de vroegere effectenbeurs ook wel beursplein 5...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
effectenbeurs
  ... de effectenbeurs is de beurs waar op beursdagen effecten worden verhandeld gedurende de daarvoor vastgestelde uren...Lees meer
uitgevende instelling
  ... de term uitgevende instelling wordt wel gebruikt voor elk bedrijf dat effecten als aandelen en obligaties uitgeeft al dan...Lees meer

Begrippen waar fondsenreglement in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


strafbankje
  ... het strafbankje van de beurs is de minder officiële benaming van een denkbeeldig deel van de effectenbeurs waar de fondsen...Lees meer
officiële markt
  ... de officiële markt is een gedeelte van de amsterdamse effectenbeurs waar de effecten die overeenkomstig de geldende regels uit...Lees meer