zondag 24 januari 2016

flagship pattern

Flagship patternEen flagship pattern is in de candlestickanalyse een verzamelnaam voor een aantal koerspatronen die gemeen hebben dat ze tot de eerste patronen behoren die een trendomslag aankondigen.

Deze patronen gaan dus voorop, zoals het vroegere vlaggenschip bij een klassieke zeeslag.

Vaak zien we dat het flagship pattern een verschijningsvorm is van een doji.

Gebruikte begrippen in flagshippattern


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

candlestickanalyse
  ... onder candlestickanalyse verstaan we het gebruik van een candlestickchart voor het maken van voorspellingen over de effectenbeurs...Lees meer
flagship pattern
  ... het flagship pattern is een verzamelnaam voor een aantal koerspatronen die gemeen hebben dat ze tot de eerste patronen...Lees meer
koerspatronen
  ... koerspatronen zijn figuren die op een chart gevormd worden door de koers en van een bepaalde periode en waar aan...Lees meer
trendomslag
  ... dat het onderkennen van de trend van een fonds of een markt buitengewoon belangrijk is zal elke belegger bevestigen maar...Lees meer
vlaggenschip
  ... onder het zogenaamde vlaggenschip verstaan we meestal het oudste beleggingsfonds van een fondsaanbieder of het beleggingsfonds dat zeer veel...Lees meer