zondag 31 januari 2016

Fixed settlement

Fixed settlement


Fixed settlement is het afhandelingssysteem van de effectenbeurs waarbij zowel de levering als de betaling van effecten moeten plaats vinden binnen een vast aantal werkdagen na de transactiedatum.

Dit aantal dagen kan per effectenbeurs verschillend zijn.
Gebruikte begrippen in fixed settlement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
effectenbeurs
  ... de effectenbeurs is de beurs waar op beursdagen effecten worden verhandeld gedurende de daarvoor vastgestelde uren...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
settlement
  ... onder settlement verstaan we de afwikkeling van een transactie waarbij geld en stukken tegen elkaar worden ingewisseld...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer