maandag 18 januari 2016

Emissiemarkt

Emissiemarkt


Onder de emissiemarkt verstaan we een onderdeel van de publieke kapitaalmarkt waarop de uitgiften (emissies) van nieuwe effecten, zowel aandelen als obligaties worden aangeboden.

De emissiemarkt wordt ook wel de handel in nieuw uitgegeven waardepapieren genoemd of met de term Eerstehands markt aangeduid.
Gebruikte begrippen in emissiemarkt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
kapitaalmarkt
  ... de term kapitaalmarkt kent een aantal betekenissen allereerst de markt waarop in effecten wordt gehandeld er wordt op deze markt een onderscheid...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
publieke kapitaalmarkt
  ... de openbare kapitaalmarkt wordt ook wel de publieke kapitaalmarkt genoemd de openbare kapitaalmarkt is het gedeelte van de kapitaalmarkt waar...Lees meer

Begrippen waar emissiemarkt in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

kapitaalmarkt
  ... de term kapitaalmarkt kent een aantal betekenissen allereerst de markt waarop in effecten wordt gehandeld er wordt op deze markt een onderscheid...Lees meer
primary market
  ... de engelse term primary market die we ook tegenkomen onder de minder bekende term eerstehands markt kent meerdere betekenissen...Lees meer