dinsdag 19 januari 2016

beleggingskwaliteit

BeleggingskwaliteitOnder de beleggingskwaliteit verstaan we de factoren die rechtstreeks verband houden met de gang van zaken in bijvoorbeeld een beursgenoteerde onderneming maar ook binnen een bedrijfstak of een land.

Het betreft dan factoren die de koers van een belegging kunnen beïnvloeden en soms zelfs direct bepalen. Een ander woord voor beleggingskwaliteit is beleggingsmerites.

Gebruikte begrippen in beleggingskwaliteit


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijfstak
  ... onder een bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten voortbrengen we zeggen ook wel dat...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer