maandag 18 januari 2016

afschrijving op basis van de progressieve methode

Afschrijving op basis van de progressieve methodeOnder het begrip afschrijving op basis van de progressieve methode verstaan we een methode van afschrijving die rekening houdt met de bespaarde rente over de al eerder plaatsgevonden aflossingen en/of met de eerder ontvangen rente over de afschrijvingen die inmiddels weer belegd zijn.

Vertaling afschrijving op basis van de progressieve methode

Engels: depreciation, growing balance method

Gebruikte begrippen in afschrijving op basis van de progressieve methode


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer