maandag 28 december 2015

Zichtbare intrinsieke waarde per aandeel

Zichtbare intrinsieke waarde per aandeel


De zichtbare intrinsieke waarde per aandeel is de som van de activa van een onderneming (ook wel het netto-actief genaamd) die daarna wordt gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.

Vertalingen zichtbare intrinsieke waarde per aandeel

Engels: visible intrinsic value per share


Gebruikte begrippen in zichtbare intrinsieke waarde per aandeel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
actief
  ... Het actief is spreektaal voor de actiefzijde ofwel de linkerkant of de debetzijde van een balans van een onderneming...Lees meer
activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
intrinsieke waarde
  ... de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds wordt ook wel spread genoemd...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer