woensdag 30 december 2015

Reguleren rekeningcourantsaldo van De Nederlandsche Bank NV

Reguleren rekeningcourantsaldo van De Nederlandsche Bank NV


Onder het reguleren van de rekeningcourantsaldo van de De Nederlandsche Bank NV verstaan we het vergroten dan wel verkleinen van het saldo in rekeningcourant dat door een bank bij De Nederlandsche Bank NV (DNB) wordt aangehouden.

Dit geld is bestemd is voor de afrekeningen tussen de banken onderling.

Daarnaast wordt het ook gebruikt bij betalingen tussen de banken en het Rijk.

Een actieve vorm van regulering is is hierbij noodzakelijk omdat DNB geen rente over de tegoeden vergoedt en in beginsel een grens heeft gesteld aan de omvang van debetstanden.
Gebruikte begrippen in reguleren rekeningcourant saldo


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
rekeningcourant
  ... de gebruikelijke bankrekening is een voorbeeld van een rekeningcourant een rekening waar men altijd geld op kan storten dan wel...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer