woensdag 30 december 2015

Reglement van de Nederlandse Bankiersvereniging

Reglement van de Nederlandse Bankiersvereniging


Het Reglement van de Nederlandse Bankiersvereniging is het reglement waarin de minimumcondities zijn vastgelegd die de leden van de Nederlandse Bankiersvereniging bij het verlenen van bepaalde diensten tenminste moeten toepassen.