woensdag 30 december 2015

Reglement Stichting Bevordering Chequeverkeer

Reglement Stichting Bevordering Chequeverkeer


Het Reglement Stichting Bevordering Chequeverkeer is het reglement van de Stichting Bevordering Chequeverkeer waarin de regels rond chequeverkeer zijn vastgelegd

De aangesloten bankinstellingen dienen deze regels te volgen bij onder meer
het verzilveren en verrekenen van cheques en van bij een bankkantoor in Nederland aangeboden betaalcheques en Eurocheques.
Gebruikte begrippen in reglement stichting bevordering chequeverkeer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

chequeverkeer
  ... met de algemene term chequeverkeer verstaan we het geheel van betalingen in de vorm van cheques ook alle ondersteunende diensten...Lees meer
stichting
  ... de stichting is een rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders die is opgericht om met een bepaald vermogen een in de...Lees meer