maandag 28 december 2015

Rangorde

Rangorde


De rangorde is de volgorde waarin de crediteuren volgens de wet betaald worden uit de opbrengst van de uitgewonnen goederen, te weten crediteuren uit hoofde van:

a. executiekosten;
b. pand resp. hypotheek;
c. bijzondere privileges;
d. algemene privileges;
e. vorderingen zonder voorrang.

In sommige gevallen kan de rechtbank bepalen dat hiervan afgeweken kan worden.


Gebruikte begrippen in rangorde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer

Begrippen waar rangorde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

akte van royement
  ... Onder een akte van royement verstaan we een opdracht om de hypothecaire inschrijving door te halen of bij...Lees meer
functiewaardering
  ... onder functiewaardering verstaan we het bepalen van de rangorde van alle functies die in een bepaalde bedrijfstak bijv in het...Lees meer
rangorde hypotheek
  ... de rangorde hypotheek is de volgorde waarin verschillende hypotheken op eenzelfde goed zijn gevestigd en die bepaald wordt door...Lees meer