vrijdag 25 december 2015

Privilege

Privilege


Een Privilege is een voorrecht dat door de wet aan bepaalde vorderingen wordt toegekend. Deze vorderingen dienen daardoor bij voorrang voldaan te worden.
Gebruikte begrippen in privilege


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.Begrippen waar privilege in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


absolute call privilege
  ... Onder een absolute call privilege verstaan we het recht van een uitgevende instelling om obligaties op elk gewenst...Lees meer