dinsdag 22 december 2015

Preferentie

Preferentie


Onder het hebben van preferentie verstaan we het bezitten van een bepaalde voorrang waardoor een bepaalde vordering voldaan wordt voordat andere vorderingen worden voldaan.

Preferentie kan bijvoorbeeld ontstaan uit een specifieke overeenkomst (zoals bij een hypotheek of een pandrecht) of uit een wettelijke regeling (privilege).
Gebruikte begrippen in preferentie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
pandrecht
  ... onder het pandrecht verstaan we een zakelijk zekerheidsrecht van een crediteur op een bepaalde daartoe verbonden roerende zaak van een...Lees meer

Begrippen waar preferentie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


bevoorrechte vordering
  ... een bevoorrechte vordering is een vordering die voorrang of preferentie heeft boven andere vorderingen deze worden vaak concurrente vordering...Lees meer