maandag 28 december 2015

Raad voor Werk en Inkomen

Raad voor Werk en Inkomen


De Raad voor Werk en Inkomen is een raad, waarin werkgevers, vakbonden en gemeenten zitten en die adviezen moet geven over het functioneren van de arbeidsmarkt.
Gebruikte begrippen in raad voor werk en inkomen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeidsmarkt
  ... De zogenaamde arbeidsmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid bestaand uit een groot aantal deelmarkten het...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer