maandag 21 december 2015

Pricespread

Pricespread


Pricespread
1e deel van serie boeken
 over opties. slechts €7,-
Een pricespread is een optiespread strategie waarbij uitsluitend de uitoefenprijzen verschillend zijn.

Zie ook bij moneyspread

Voorbeeld koop Philips okt 80 en schrijf Philips okt 85. De maximale winst is het verschil tussen de uitoefenprijzen en in dit voorbeeld dus €85-€80=€5
Gebruikte begrippen in pricespread


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar pricespread in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


vertical spread
  ... de zogenaamde vertical spread die ook wel moneyspread of pricespread wordt genoemd is een optiestrategie waarbij er sprake...Lees meer
spread
  ... optiepositie die in het algemeen gesproken bestaat uit een gekochte en een verkochte optieserie die in uitoefenprijs en...Lees meer
timespread
  ... een timespread is een optiestrategie waarbij de uitoefenprijzen gelijk zijn maar de u...Lees meer
diagonal spread
  ... bij een diagonal spread is er sprake van gelijktijdig kopen en verkopen van opties in dezelfde optieklasse maar met...Lees meer
callspread
  ... een call spread is een optietransactie bestaande uit een gekochte call...Lees meer