dinsdag 22 december 2015

positive cashflow collar

Positive cashflow collar


positive cashflow collar
1e deel van serie boeken
 over opties. slechts €7,-
De positive cashflow collar is een vorm van de normale "collar" optieconstructie waarbij er sprake is van een opbrengst bij afsluiten. de opbrengst van de geschreven callopties bij de collar is dan hoger dan de kosten van de putopties.

We kennen ook de zerocost collar waarbij opbrengst van de callopties en de kosten van de putopties elkaar in evenwicht houden.

Deze collars zijn populair voor het verzekeren van een aandelenportefeuille (zogenaamde portfolioinsurance)  tegen lage kosten. En mits goed opgezet is de collar zeer effectief.




Gebruikte begrippen in positive cashflow collar


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelenportefeuille
  ... er zijn 2 mogelijkheden van toepassing bij de term "aandeel in portefeuille" 1 als andere term voor aandelen...Lees meer
cashflow
  ... 1 bij de cash flow hebben we het over een boekhoudkundige positie het is het bedrag dat in principe...Lees meer
collar
  ... de collar ook wel zero cost collar is een minder bekende optiestrategie die vooral wordt gebruikt bij het "verzekeren "...Lees meer
evenwicht
  ... het begrip evenwicht in de economische theorie sluit de betekenis van evenwicht aan bij het natuurkundige evenwichtsbegrip dat wil zeggen...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
optieconstructie
  ... een optieconstructie is een positie die is opgebouwd met opties van verschillende optieseries of met putopties en callopties in dezelfde...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
portfolioinsurance
  ... onder portfolio insurance ofwel portefeuilleverzekering verstaan een vorm van verzekering van een aandelenportefeuille tegen onverwachte en vooral forse dalingen...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer

Begrippen waar positive cashflow collar in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


zero cost collar
  ... de positive cashflow collar is een vorm van de normale...Lees meer