maandag 28 december 2015

Introductie door verhandeling

Introductie door verhandeling


Bij Introductie door verhandeling wordt er al gestart met de handel in eerder uitgegeven effecten voordat een fonds dat nog niet officieel is toegelaten.

Wel dient er dan een aanvraag tot toelating ingediend te zijn.

Voorheen bestond de mogelijkheid op de parallelmarkt om te volstaan met slechts een deel van de eerder uitgegeven effecten.

Vertalingen Introductie door verhandeling

Engels: Introduction by trading

Gebruikte begrippen in introductie door verhandeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
parallelmarkt
  ... de parallelmarkt was in vroeger tijden een deel van de effectenbeurs waar kleinere fondsen verhandeld worden die niet aan...Lees meer