maandag 28 december 2015

special purpose vehicle

Special purpose vehicle


Een special purpose vehicle of spv is een juridische eenheid, zeg maar een vorm van een bedrijf die een pakket leningen, bijvoorbeeld hypotheken in beheer neemt een daar weer effecten als bijvoorbeeld een CDO tegenover uitgeeft.

De bank die dit  special purpose vehicle opricht sluit daar een overeenkomst mee af dat als een bepaald aantal van deze hypotheken oninbaar is, er een zogenaamde credit default swap wordt uitbetaald door het special purpose vehicle.

De rente die deze SVP kan bieden is aanzienlijk hoger dan de gemiddelde markt waardoor de CDO een gevraagde investering wordt.

Het middel is niet onomstreden en wordt nogal eens als één van de krachten achter de kredietcrisis van 2008 gezien.
Gebruikte begrippen in special purpose vehicle


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer
credit default swap
  ... bij een credit default swap neemt een partij het risico over dat een derde partij failliet gaat...Lees meer
default
  ... onder een default verstaan we in de financi ële wereld de situatie dat iemand die een lening obligatie of iets dergelijks...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
kredietcrisis
  ... de term kredietcrisis kwam in de zomer van 2007 naar voren omdat banken elkaar geen geld meer wilden lenen...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
pakket
  ... men spreekt in plaats van over een bepaald aantal aandelen nog wel eens over het pakket aandelen dat een belegger...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
swap
  ... een swap is het uitruilen van een opbrengst van een bepaalde som geld deze som geld de hoofdsom ofwel in...Lees meer