woensdag 30 december 2015

Reischeque

Reischeque


Een reischeque is een speciaal voor verblijf in buitenland in het leven geroepen cheque. Deze wordt ondermeer uitgegeven door American Express en en Thomas Cook in diverse valuta's.

reischeque

Deze cheque is getrokken op de uitgevende instelling zelf

Ze zijn te gebruiken bij verblijf in het buitenland voor betalingen c.q. opname in contanten.

De reischeque is veelal verzekerd tegen schade als gevolg van verlies of diefstal.

Vertalingen van reischeque

Engels: traveller’s cheque  

Gebruikte begrippen in reischeque


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

cheque
  ... een cheque is een onvoorwaardelijke gedateerde en door de opdrachtgever ondertekende opdracht aan een met name genoemde bank om als...Lees meer
uitgevende instelling
  ... de term uitgevende instelling wordt wel gebruikt voor elk bedrijf dat effecten als aandelen en obligaties uitgeeft al dan...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer

Begrippen waar reischeque in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

handelscheque
  ... 1 handelscheque is de benaming voor een cheque die is te onderscheiden van gestandaardiseerde en vaak gegarandeerde cheques zoals betaalcheque...Lees meer