woensdag 30 december 2015

Regulatie van de geldmarkt

Regulatie van de geldmarkt


Onder Regulatie van de geldmarkt verstaan we het ingrijpen door De Nederlandsche Bank NV in de verhouding tussen vraag en aanbod op de geldmarkt om de door haar gewenste situatie op deze markt te creëren.
Gebruikte begrippen in regulatie van de geldmarkt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer