maandag 28 december 2015

Reclamecodecommissie

Reclamecodecommissie


De Reclamecodecommissie is een instelling die toezicht houdt op het naleven van de reclamecodes.

Hierbij wordt aan de hand van een aantal normen gekeken of reclame inhoudelijk correct is en of deze geen normen op het gebied van wetgeving of goede smaak overtreedt.




Gebruikte begrippen in reclame code commissie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

reclame
  ... onder het maken van reclame verstaan we het overbrengen communiceren van een boodschap door een adverteerder met de bedoeling zijn...Lees meer