maandag 28 december 2015

Recht van reclame

Recht van reclame


Het recht van reclame is het wettelijk recht van de verkoper om bij wanbetaling binnen 30 dagen na aflevering het contant verkochte roerende goed als zijn eigendom op te vorderen, mits dit goed zich nog in de oorspronkelijk toestand in handen van de koper bevindt.
Gebruikte begrippen in recht van reclame


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
reclame
  ... onder het maken van reclame verstaan we het overbrengen communiceren van een boodschap door een adverteerder met de bedoeling zijn...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer