maandag 28 december 2015

realisatiebeginsel

realisatiebeginsel


Het realisatiebeginsel is een term uit de wereld van de boekhouding en wil zeggen dat de winst van een bedrijf pas mag worden opgenomen als de diensten daadwerkelijk zijn verricht en/of de producten ook daadwerkelijk zijn verkocht en gefactureerd.
Gebruikte begrippen in realisatiebeginsel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
boekhouding
  ... de boekhouding is het volgens een bepaalde gestandaardiseerde administratieve methode vastleggen van gebeurtenissen binnen een bedrijf voor zover die in...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer