maandag 28 december 2015

Range note

Range note


Een range note is een note met een rentepercentage dat wordt bepaald aan de hand van het aantal dagen dat deze rente tussen een tweetal grenswaarden heeft gelegen.
Gebruikte begrippen in range note


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

note
  ... 1 kortlopende obligatie die in diverse valuta 's kan luiden 2 er worden nogal wat gestructureerde financiële producten aangeboden onder de...Lees meer
range
  ... onder een range verstaan we een ondergrens en een bovengrens steun en weerstand in de koers waar deze koers hardnekkig...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
rentepercentage
  ... het rentepercentage is het percentage van de uitstaande lening dat als rente betaald moet worden...Lees meer