maandag 28 december 2015

raad van bestuur

Raad van bestuur


De raad van bestuur is het feitelijke bestuur van een vennootschap (NV of BV. Alle beleidsbeslissingen en andere belangrijke zaken voor het reilen en zeilen van de vennootschap worden hier geregeld. Het uitvoerende gedeelte wordt dan meestal bij een directeur neergelegd.




Gebruikte begrippen in raad van bestuur


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer

Begrippen waar raad van bestuur in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bonusplafond
  ... onder het zogenaamde bonusplafond verstaan we de regel in de een nieuwe gedragscode voor bankiers dat de bonus van de...Lees meer
beschermingsconstructies
  ... beschermingsconstructies van vennootschappen zijn bedoeld om te voorkomen dat een bedrijf wordt overgenomen of om de macht van de aandeelhouders...Lees meer
board of directors
  ... de board of directors is de engelse term voor de raad van bestuur van een bedrijf...Lees meer
raid
  ... een zogenaamde raid is een al dan niet geslaagde poging tot een vijandige overname van een beursgenoteerde vennootschap...Lees meer
bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
bestuursverslag
  ... het bestuursverslag is het deel van het jaarverslag van een bedrijf waarin de directie of de raad van bestuur verantwoording...Lees meer
chief executive officer
  ... de chief executive officer of ook wel kortweg ceo genoemd is de voorzitter van de raad van bestuur...Lees meer
chief financial officer
  ... de chief financial officer of ook wel kortweg cfo is de financieel directeur in de van de raad...Lees meer