maandag 28 december 2015

Q-10

Q-10


Het q-10 of 10-q formulier is een standaardformulier van de SEC waarop bedrijven in de USA hun kwartaalrapportage dienen te doen.

Het q-10 formulier bestaat uit een financieel gedeelte, een uiteenzetting van het management en een overzicht van eventueel verwachte gebeurtenissen die de beurskoers mogelijk zouden kunnen beïnvloeden
Gebruikte begrippen in Q10


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beurskoers
  ... de beurskoers of kortweg koers is de actuele marktprijs die middels vraag en aanbod en onderhandeling tussen vrager en aanbieder...Lees meer