vrijdag 25 december 2015

private kosten

private kosten


De private kosten zijn de kosten waar een individu, ondernemer, consument en dergelijke naar kijkt bij het nemen van beslissingen, zonder dat hij daarbij de maatschappelijke kosten mee laat tellen.
Gebruikte begrippen in private kosten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
maatschappelijke kosten
  ... onder maatschappelijke kosten verstaan we kosten voor de maatschappij als geheel kosten die niet aan een bepaald deel of...Lees meer
ondernemer
  ... onder een ondernemer verstaan we een persoon die risicodragend kapitaal bijeen brengt hetzij van zichzelf hetzij van anderen of een...Lees meer

Begrippen waar private kosten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


maatschappelijke kosten
  ... onder maatschappelijke kosten verstaan we kosten voor de maatschappij als geheel kosten die niet aan een bepaald deel of...Lees meer