vrijdag 25 december 2015

Primary dealers

Primary dealers


Onder de primary dealers verstaan we financiële instellingen die door de Nederlandse overheid zijn aangewezen om hun obligaties aan te bieden aan het publiek.
Gebruikte begrippen in primary dealers


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer